บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

   KRIENG THAVORN CONTAINERS CO.,LTD

-- เปลี่ยนภาษา --

  ไทย / อังกฤษ 

Facebook


 กิจกรรมบริษัท

รายละเอียดกิจกรรม วันที่อัพโหลด
    รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557   [คลิก] 2014-08-21 08:35:44
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557   [คลิก] 2014-08-11 17:14:41
    พิธีบำเพ็ญพระกุศล"วันวิสาขบูชา"   [คลิก] 2014-07-27 10:05:49
    รับราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร   [คลิก] 2014-07-27 10:03:30
    เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ"ทูตพระพุทธศาสนา"   [คลิก] 2014-07-27 10:01:33
    มอบทุนการศึกษา แก่ บุตรของพนักงาน   [คลิก] 2014-07-27 09:59:12
    วันสงกรานต์ 11 เมษายน 2557   [คลิก] 2014-07-27 09:58:05
    งานพระราชทานโล่เกรียรติคุณ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗   [คลิก] 2014-07-27 09:51:00
    งานประจำปี บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด   [คลิก] 2014-07-27 09:39:05
    ประชุมใหญ่รับมอบนโยบาย ปี ๒๕๕๗   [คลิก] 2014-07-27 09:37:10
    กีฬาสีความสามัคคี และ Happy New Year 2014   [คลิก] 2014-07-29 10:52:45
    พิธีจุดเทียนชัยถวายพระ เนื่องในวัน พ่อแห่งชาติ   [คลิก] 2014-07-27 09:29:24
    บริจาค ถังน้า แด่วัดเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์(ภูผาแดง)จ.อุดรธานี   [คลิก] 2014-07-27 09:25:55
    คุณแม่เกรียง คุณากรไพบูลย์ศิริ จัดโต๊ะจีนเลี้ยงผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีธัญญา   [คลิก] 2014-07-27 09:23:03

หน้า 1   |   1


กลับสู่ด้านบน

  จำนวนผู้เข้าชม 208493 ท่าน
  เปิดให้บริการ  2014-07-28  08:00:00
  ปรับปรุงล่าสุด 2019-01-30 08:15:13
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด

โทร : +66(0) 2420-6558-60   โทรสาร : +66(0) 2420-4238
 
    83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130