กิจกรรมเพื่อสังคมกันยายน 2559
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ราชบุรี 19/09/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข มุกดาหาร 21/09/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข อำนาจเจริญ 22/09/2559 รูปภาพ วีดีโอ