กิจกรรมลงนามถวายพระพร "วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗"

      กิจกรรมร่วมกันลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๗ ทางบริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ขอเชิญทุกท่านที่เข้าชมเว็บไซต์ และลูกค้าของบริษัท คลิกร่วมกิจกรรม ลงนามถวายพระพร ในหน้าหลักของเว็บไซต์ เพื่อเก็บจำนวนผู้ร่วมลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ โดยการคลิก ก็เท่ากับร่วมลงนาม
   
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  20182  ท่าน