รายละเอียดข่าวสาร

แจ้งข่าว 

      พณ.เผยขึ้นเงินเดือนขรก.ไม่กระทบราคาสินค้า อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยขึ้นเงินเดือนข้าราชการไม่เกี่ยวของแพง ย้ำติดตามใกล้ชิด ขณะผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดี นางจินตนา ชัยยวรรณาการ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า จากนโยบายขึ้นเงินเดือนข้าราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ไม่ได้ส่งผลให้ราคาสินค้าปรับขึ้น เนื่องจากหากราคาสินค้าจะปรับต้องขึ้นอยู่กับต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ แรงงาน ซึ่งทางกรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทางผู้ประกอบการจะใช้เหตุผลเงินเดือนข้าราชการปรับขึ้นเป็นเหตุผลในการขึ้นราคาไม่ได้ ส่วนที่จะมีผลกระทบกับเงินเฟ้อหรือไม่นั้น ส่วนตัวมองว่าอาจมีผลบ้างเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีเพียงสินค้าแชมพูที่มาขอปรับขึ้นราคาเท่านั้น ส่วนสินค้าประเภทอื่นยังไม่มีใครแจ้ง และสำหรับสินค้า 205 รายการ ประเภทของใช้ชีวิตประจำวันนั้น ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยตรึงราคาสินค้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2557