รายละเอียดข่าวสาร

แจ้งข่าวองค์กร 

      กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11-8-2557 ทางบริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด มีกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการลำลึกถึงพระคุณของคุณแม่ และเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระราชินี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานได้ที่ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ลานหน้าบริษัท เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป