รายละเอียดข่าวสาร

แจ้งข่าว 

      คลังปรับเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการ เม.ย.ปีหน้า 6 ส.ค.57 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การปรับขึ้นฐานเงินเดือนข้าราชการ 8% ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่สามารถดำเนินการให้มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการอีกมาก ซึ่งการขึ้นเงินเดือนจะมีผลวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยไม่มีผลย้อนหลัง สำหรับการขึ้นเงินเดือนคาดว่าจะภาระงบประมาณเพิ่มขึ้น 2 หมื่นกว่าล้านบาท โดยข้าราชการระดับผู้น้อยจะได้ปรับขึ้น 8% ส่วนข้าราชการระดับสูงก็จะได้ปรับขึ้นน้อยกว่า 8%