รายละเอียดข่าวสาร

แจ้งข่าว 

      น้ำมันลด !! เบนซิน 95 ลดลงลิตรละ 3.89 บาท / แก็สโซฮอล์ 95 ลดลงลิตรละ 2.13 บาท / แก็สโซฮอล์ 91 ลดลงลิตรละ 1.70 บาท / แก็สโซฮอล์ E20 ลดลงลิตรละ 1.00 บาท / ดีเซล ปรับเพิ่มลิตรละ 14 สตางค์