KST1000 , KST1600 , KST2000 , KST3000 , KST4000 , ( ถังเก็บน้ำใต้ดิน )

 

 

ถังเก็บน้ำใต้ดิน


รายละเอียดสินค้า

หลักการทำงาน

เป็นถังเก็ฐน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอกับชีวิตประจำวันและเก็บสำรอง กับขาดแคลน ตัวถังภายในไม่มีกลิ่น และไม่เป็นสนิม สามารถบรรจุน้ำดื่มได้โดยได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ ในด้านความปลอดภัยจากวัตถุมีพิษ