KGO-Accessories( ฝาถัง )

 

 

ฝาถัง


รายละเอียดสินค้า

ฝาถัง

ฝาถัง ผลิตจากพลาสติก PP COPLYMER

ฝาชั้นแรกเป็นฝากลม มีเดือยสำหรับยึดกับฝาล่าง ด้านบนฝามีช่องสำหรับใช้มือจับหมุสำหรับปิด - เปิดฝา ใต้ฝามีสันวิ่งโดยรอบ เพื่อความแข็งแรง

ฝาชั้นที่สองมีลักษณะ เป็นวงแหวน มีสันยื่นออกมา โดยรอบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเป็ตัวยึดติดกับพื้นคอนกรีต ด้านข้างมีเดือยสำหรับยึดกับฝากลม