KGO-Accessories( ตะแกรงดังเศษอาหาร )

 

 

ตะแกรงดังเศษอาหาร


รายละเอียดสินค้า

ตะแกรงดักเศษอาหาร

แบบมีหูจับเพื่อสะดวกในการยกนำเศษอาหารไปทิ้งโดยมีให้เลือกใช้ทั้ง 2 แบบ โดยแบที่ผลติจากสแตนเลส ซึ่งจะไม่เกิดสนิมและแบบพลาสติกมีน้ำหนักเบา