ติดต่อเรา

ที่อยู่

อาคาร เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด
83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130

โทร

+66(0) 2420-6558 ถึง 60
+66(0) 2420-6576 ถึง 79
+66(0) 2420-4238 , 811-1581 (แฟกซ์)
 • ฝ่ายบุคคล
  +66(0) 2420-6558 ถึง 60 ต่อ 116
 • ฝ่ายจัดซื้อ
  +66(0) 2420-6558 ถึง 60 ต่อ 104
 • ฝ่ายขาย
  +66(0) 2420-6558 ถึง 60 ต่อ 114
 • ฝ่ายบัญชี
  +66(0) 2420-6558 ถึง 60 ต่อ 112
 • ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  +66(0) 2420-6558 ถึง 60 ต่อ 108
 • Email

  ktc@ktcbkk.com


  ละติจูด : 13.691002 ลองจิจูด : 100.307593