กิจกรรมเพื่อสังคมตุลาคม 2559
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข อยุธยา 02/10/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข หนองคาย 18/10/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข อุดรธานี 19/10/2559 รูปภาพ วีดีโอ