กิจกรรมเพื่อสังคมธันวาคม 2559
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ชุมพร 01/12/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ลำปาง 07/12/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ตาก 08/12/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข สิงห์บุรี 20/12/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข นครราชสีมา 24/12/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข หนองบัวลำภู 27/12/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข เลย 27/12/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข อุทัยธานี 28/12/2559 รูปภาพ วีดีโอ