กิจกรรมเพื่อสังคมมิถุนายน 2559
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ร้อยเอ็ด 14/06/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ยะลา 22/06/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ปัตตานี 22/06/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข นราธิวาส 22/06/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข มหาสารคาม 27/06/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ศรีสะเกษ 28/06/2559 รูปภาพ วีดีโอ