กิจกรรมเพื่อสังคมกรกฏาคม 2559
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข พะเยา 12/07/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข เชียงราย 13/07/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ยโสธร 26/07/2559 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข อุบลราชธานี 27/07/2559 รูปภาพ วีดีโอ