กิจกรรมเพื่อสังคมกุมภาพันธ์ 2562
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
โรงพยาบาลตราด ตราด 16/02/2562 รูปภาพ -
โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย มุกดาหาร 16/02/2562 รูปภาพ -
โรงพยาบาลเพ็ญ อุดรธานี 22/02/2562 รูปภาพ -
โรงพยาบาลไชยา สุราษฎร์ธานี 22/02/2562 รูปภาพ -
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ราชบุรี 22/02/2562 รูปภาพ -
โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์ 27/02/2562 รูปภาพ -