กิจกรรมเพื่อสังคมเมษายน 2562
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
โรงพยาบาลขุนยวม แม่ฮ่องสอน 06/04/2562 รูปภาพ -
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทร์บุรี2 สิงห์บุรี 06/04/2562 รูปภาพ -