กิจกรรมเพื่อสังคมกุมภาพันธ์ 2563
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
บริจาคถังน้ำดื่ม พิษณุโลก 04/02/2563 รูปภาพ วีดีโอ
บริจาค ถังขยะพม่า พม่า 17/02/2563 รูปภาพ -