กิจกรรมเพื่อสังคมพฤษภาคม 2563
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
บริจาคถังน้ำวัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู 05/05/2563 รูปภาพ -
บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค สำนักสงฆ์ป่ามะขาม สมุทรสาคร 29/05/2563 รูปภาพ -