กิจกรรมเพื่อสังคมกรกฎาคม 2563
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
บริจาคถังน้ำ วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู 14/07/2563 รูปภาพ -
ภูดานยาว-สำรวจตาน้ำ มุกดาหาร 31/07/2563 รูปภาพ วีดีโอ