กิจกรรมเพื่อสังคมพฤศจิกายน 2563
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
วัดภูหล่มขุม มุกดาหาร 16/11/2563 รูปภาพ วีดีโอ
วัดเมตตาพุทธบุญญาวาส พระนครศรีอยุธยา 16/11/2563 รูปภาพ วีดีโอ
ล็อกเล่ย์มอบถังน้ำ อุดรธานี 20/11/2563 รูปภาพ วีดีโอ
ทอดผ้าป่าวัดเกรียงไกรกลาง นครสวรรค์ 29/11/2563 รูปภาพ -