กิจกรรมเพื่อสังคมธันวาคม 2563
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
รับรางวัล (ปิดทองหลังพระ) กรุงเทพ 19/12/2563 รูปภาพ วีดีโอ
บริจาคถังน้ำ มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา พระนครศรีอยุธยา 23/12/2563 รูปภาพ -