กิจกรรมเพื่อสังคมกุมภาพันธ์ 2564
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
บริจาคถังน้ำ แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 04/02/2564 รูปภาพ -
บริจาคถังน้ำ น่าน น่าน 04/02/2564 รูปภาพ -
มอบถังน้ำ วัดวังปลาอ้าว กำแพงเพชร 04/02/2564 รูปภาพ -