กิจกรรมเพื่อสังคมมีนาคม 2564
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
สุขใจผู้ให้ ประโยชน์ยิ่งใหญ่ผู้รับ ปี64 สมุทรสาคร 11/03/2564 รูปภาพ วีดีโอ
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนหรรษาและชุมชน93 สมุทรสาคร 12/03/2564 รูปภาพ -
มอบถังน้ำ สำนักสงฆ์ป่ามะขาม สระบุรี 19/03/2564 รูปภาพ วีดีโอ
มอบถังน้ำ ให้จังหวัดน่าน น่าน 24/03/2564 รูปภาพ วีดีโอ
มอบถังน้ำ ให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 30/03/2564 รูปภาพ วีดีโอ