กิจกรรมเพื่อสังคมเมษายน 2564
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
มอบถังน้ำให้ อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 11/04/2564 รูปภาพ วีดีโอ
มอบถังน้ำให้ วัดมกุฏคีรีวัน นครราชสีมา 04/04/2564 รูปภาพ -
มอบถังน้ำ ศูนย์ปฎิบัติธรรมวัดไทยมุจลินท์อินเดียสาขา2 นครราชสีมา 04/04/2564 รูปภาพ -