กิจกรรมเพื่อสังคมธันวาคม 2564
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ชาวบ้านถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู 15/12/2564 รูปภาพ วีดีโอ
อัฐิธาตุ หลวงปู่บุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู 15/12/2564 รูปภาพ วีดีโอ
มอบอาหารสด อาหารแห้ง และผลไม้ ให้กับ วัดป่าถ้ำวัว แม่ฮ่องสอน 24/12/2564 รูปภาพ -