กิจกรรมเพื่อสังคมกุมภาพันธ์ 2565
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
ถวายเหรียญหลวงตามหาบัวฯ รุ่นที่2 30,000 เหรียญ ณ วัดรวมธรรม อุดรธานี 11/2/2565 รูปภาพ วีดีโอ
ถวายเหรียญหลวงตามหาบัวฯ รุ่นที่2 30,000 เหรียญ อุดรธานี 25/2/2565 รูปภาพ -