กิจกรรมเพื่อสังคมมีนาคม 2565
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
"งานสุขใจผู้ให้ ประโยชน์ยิ่งใหญ่ผู้รับ" ปี2565 สมุทรสาคร 3/3/2565 รูปภาพ วีดีโอ
มอบสิ่งของอุปโภค จ.กำแพงเพชร กำแพงเพชร 8/3/2565 รูปภาพ วีดีโอ
มอบสิ่งของอุปโภค จ.ลำพูน ลำพูน 9/3/2565 รูปภาพ วีดีโอ
มอบสิ่งของอุปโภค จ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 17/3/2565 รูปภาพ วีดีโอ
มอบสิ่งของอุปโภค จ.ยโสธร ยโสธร 18/3/2565 รูปภาพ วีดีโอ
มอบถังน้ำ ให้กับ จ.ลำพูน ลำพูน 24/3/2565 รูปภาพ -
ถวายเหรียญหลวงตามหาบัวฯ รุ่นที่2 20,000 เหรียญ อุดรธานี 27/3/2565 รูปภาพ วีดีโอ