กิจกรรมเพื่อสังคมมกราคม 2560
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ชัยภูมิ 06/01/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข น่าน 09/01/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข แพร่ 09/01/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข บึงกาฬ 23/01/2560 รูปภาพ วีดีโอ