กิจกรรมเพื่อสังคมตุลาคม 2560
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ประทุมธานี 16/10/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข สุพรรณบุรี 22/10/2560 รูปภาพ วีดีโอ