กิจกรรมเพื่อสังคมกุมภาพันธ์ 2560
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข สุรินทร์ 15/02/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข บุรีรัมย์ 15/02/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข สตูล 21/02/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ตรัง 22/02/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ชัยนาท 28/02/2560 รูปภาพ วีดีโอ