กิจกรรมเพื่อสังคมมีนาคม 2560
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข นครพนม 09/03/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข สกลนคร 10/03/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ลพบุรี 17/03/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข นครศรีธรรมราช 28/03/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข พัทลุง 28/03/2560 รูปภาพ วีดีโอ