กิจกรรมเพื่อสังคมเมษายน 2560
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข นครนายก 26/04/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข อ่างทอง 28/04/2560 รูปภาพ วีดีโอ