กิจกรรมเพื่อสังคมพฤษภาคม 2560
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข สระบุรี 05/05/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ระยอง 09/05/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข สมุทรปราการ 17/05/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข อยุธยา 26/05/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข สุราษฎร์ธานี 29/05/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข พังงา 30/05/2560 รูปภาพ วีดีโอ