กิจกรรมเพื่อสังคมมิถุนายน 2560
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข สมุทรสาคร 07/06/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข กำแพงเพชร 08/06/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข พิษณุโลก 09/06/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข พิจิตร 13/06/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข นครปฐม 16/06/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ปราจีน 20/06/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ชลบุรี 26/06/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข จันทบุรี 28/06/2560 รูปภาพ วีดีโอ