กิจกรรมเพื่อสังคมกรกฎาคม 2560
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข กาญจนบุรี 07/07/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ระนอง 11/07/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ขอนแก่น 17/07/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข กาฬสินธุ์ 18/07/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ฉะเชิงเทรา 24/07/2560 รูปภาพ วีดีโอ