กิจกรรมเพื่อสังคมสิงหาคม 2560
โครงการ จังหวัด วันที่ รูป วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข นนทบุรี 03/08/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ประจวบคีรีขันธ์ 08/08/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ตราด 10/08/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข ภูเก็ต 15/08/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข สระแก้ว 21/08/2560 รูปภาพ วีดีโอ
เก้าอี้สุขขาพาสุข นครสวรรค์ 23/08/2560 รูปภาพ วีดีโอ